DEMOLICIÓN PADRÓN

Proyecto: Demolición de Edificio para 74 Viviendas
Situación: Lugar de Pedreira, Padrón, A Coruña
Fecha: 2012-2015
Arquitectos: Severo Fernández Castro
Colaboradores: Ana García Boutureira - Arquitecta