DEMOLICIÓN EN POIO

Proyecto: Demolición de Edificio para Viviendas
Situación: Av. da Toxa nº17 Raxo, Poio, Pontevedra
Fecha: 2012/2013
Arquitectos: Severo Fernández Castro
Colaboradores: Ana García Boutureira - Arquitecta