APARTAMENTO NAVÁS

Proyecto: Transformación de local en Apartamento Vacacional
Situación: Barrio de Navas, Priegue, Nigrán, Pontevedra
Fecha: 2014-2015
Arquitectos: Severo Fernández Castro, Ana García Boutureira
Colaboradores: Daniel Estévez Cachafeiro – Arquitecto